1/7/09

Γαλήνη - Νικηφόρος Βρετάκκος

Κρεμάστη ἀνάστροφα ἡ σελήνη πάνω στὸ χάος τὸ γαλανὸ
κι ὁ θεὸς προσμένει τὸ θεό του σὰν ἄνθρωπος στὸν οὐρανό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: